Luftëtari trojevev etnike-Bajram Kallaba


L U F T Ë T A R I T R O J E V E E T N I K E
( Hysen Tërpezës).

Moteve larë me gjakë
Frymëzimi vjen magji

Frikë në palcë për horrat

Inspirim për brezni.

Rrugët me të pabesa

Gjarpëri, zvarrë e zvarrë

të ndoqën,larg të ndoqën

trim,o syrgjynar!

Dhe… shtigjeve të lirisë

Nëpër botë marshoje

Luftëtar i Trojeve Etnike

Copëza të Arbërit arnoje.

Kudo në ballë t’furtunës

Flamurtar i parë

Idol i shqiptarizmës

Besnik e atdhetar.

Në yshtje armësh theror

Urtësisht plagët shëroje

Gjuhëshpatë kur thërriste atdheu

Në flamur pararoje.

Anekënd atdheut bëje roje

Guci e gjerë në Prevezë

Për Shqypni Etnike

Luftove , Hysen Tërpezë!