Lulet e rruges Montesquieu


Të nderuar miq,dashamirës dhe lexues të poezisë sime.
Libri tani ndodhet në Bibliotekën Kombëtare në Tiranë/Bibliotekën e Qytetit Elbasan/Bibliotekën e Universitetit ” A.Xhuvani Elbasan,si dhe në disa librari në Tiranë dhe Elbasan.
P.S Avantazh për frankofonët,edhe në gjuhën frënge.
Ju falenderoj
Miqësi poetike!

***
Chers amis, sympathisants et lecteurs de ma poésie.
Le livre se trouve maintenant à la Bibliothèque nationale de Tirana/Bibliothèque municipale d’Elbasan/Bibliothèque universitaire A.Xhuvani Elbasan, ainsi que dans plusieurs librairies à Tirana et Elbasan.
P.S Bonus pour les francophones,aussi en français.
Merci
Amitié poétique ! 

About Post Author