Lulja ime-Nexhat  Bexheti


Në  mes të parqeve, me lule ndalem vetë

E kthej shiqimin nga ruga ç’të shof

Vështrojë  rethpëreth, themë në vetvete

Gjitha kalimtaret femra u ngjajnë gjetheve

E vetëm e dashura  ime, i ngjanë  lules

Lules me erë, si në të lumturën pranverë

Gëzohet mbi qiellë dielli që e ngrohë

Gëzohem  unë afër sajë, që e përkëdheli

Me kujdes, e përkëdheli lehtë e lehtë

Që mos e lëndoj, e të mos vyshket shpejtë.