Lulja më e bukur , rinia shqiptare …Adem Nuhaj


Lulja më e bukur , rinia shqiptare …

Lulet mbushin vëndin

Në fusha në male

Lulja më e bukur

Rinia shqiptare.

Shoh fushat , që jajnë

Malet , që rënkojnë

Se lulet , që mbajnë

Lulet , po kërkojnë.

Shoh vëndet e mia

Lulet bër det

Por , lule rinia

Vyshkur në kurbet.

Doja ta shikoja

Dhe lule rininë

Këtu , ku është soja

Përmbi trendelinë.

Dua , që një ditë

Në male , në fusha

Kur , unë të hedh sytë

Të shoh djemë dhe çupa.

Rinia të mbetet

Lule , s’do këputur

Në gjithë vilajetet

Është lulja m’e bukur.

Dua të vaditet

Me ujë nga buronja

Se këtu , ku rritet

Ì shtohet aroma.

Bashkë me këto lule

Që , ka dhënë nnatyra

Dua të shoh nure

Dhe nëpër fytyra.

Siç ndriçon rrufeja

Ta shoh unë rininë

Të rinjë dhe të reja

Në gjithë Shqipërinë.