Lumi-Fatmir R Gjata


Vjen një lumë i bardhë, vjen plotë me shkumë

Ku po shkon nxituar, ku po shkon o lumë.

-Unë po shkoj në det, ahh kam rrugë të gjatë

Po ç’të bëj i shkreti, do më zëri natë.

Vjen një lumë i zi, vjen me ngashërimë

Ahh i mjeri lumë, del nga shpirti im.

-Unë po shkoj të derdhem, në një ujëvarë

Do hidhem teposhtë, lumi të më marrë.

Vjen një lumë i ngrirë, në borë e stuhi

Vjen pakëz i bardhë, vjen pakëz i zi.

-Unë po shkoj por udhën, s’ma tregon njeri

Lumi unë i lumi, lum i lumi ti.