Lutje-Preng Maca


Kam bërë aq gabime në jetë

tjetër meritoj, por jeta ecën shpejt.

gabimet vështirë të korrigjosh

çfarë bëhet lehtë, nuk korrigjohet lehtë

bëni diçka, bëni diçka

më jepni një shans tjetër!

baba Karlo* të lutem më gdhend edhe njëherë në dru

betohem të mos bëj asnjëherë gabimin e vjetër!

baba Karlo më bëj edhe një herë pinok!

baba Karlo bën sikur nuk dëgjon,

baba Karlo, o finok!…

9.9.2013

*Karlo Kolodi autori i famshëm që shkroi “Pinoku”-n