Ma beso besën moj vajzë-Afërdita Hadaj


……………………………..

Një ditë të bukur

maji, moj Eleni.

U njojtëm, në një

lëndinë, moj Eleni.

…………………………….

Lavanda,po mblidhje

ti,moj Eleni.

un kullosja bagëtinë,

moj Eleni.

……………………………..

S’di, si t’a çfaq,

dashurinë,moj Eleni.

T’më, besosh mua

të zinë, moj Eleni.

……………………………..

Them, të ti shkruaj,

në qell, moj Eleni.

Fjalët, që të dua

shumë, moj Eleni.

Po kam frik, se mi

fshijnë, retë moj Eleni.

……………………………..

Them, ti shkruaj në

faqet hënës moj,

Eleni.Rrugë e gjatë,

dhe nuk shkoj dotë,

moj Eleni.

……………………………..

Do t’i shkruaj në

rreze,djelli moj Eleni.

Po kam frik, se mos

mi djegi moj, Eleni.

……………………………..

Them, ti shkruaj,

rërës së detit, moj

Eleni, po kam frikë,

se mi fshijnë dallgët,

moj Eleni.

…………………………….

Do t’i them me

melodi, moj Eleni.

me culë, dhe me

longarë, moj Eleni.

……………………………..

Prandaj,hape zemrën

tënde, moj Eleni.

Aty, kam shkruar të

dua, moj Eleni.

Se më lodhe, gjeç

belanë,moj Eleni.

……………………………..

Sikur gojën,të ma

kyçin, moj Eleni.

sytë dhe veshët t’mi

zinin, moj Eleni,

Vetëm duart, të më

linin, moj Eleni.

Un,do shkruaj, për

ata sy, moj Eleni.

……………………………..

Pse s’më besove

më parë, moj Eleni.

Un të dua,si i marrë,

moj Eleni.Qasu, t’a

shuajmë, këtë mallë,

moj Eleni.

Kurorë, të vëm sa

më parë, moj Eleni.

……………………………..