Maksi Luçi-Në qiellin gri


Në qiellin gri
Shiu pikëlon
Kujtimet e mija aty
Pikë pikë mi ngacmon…

Shiu pikon nënë çati
Si gjak në deje gëlon
Ulluqet rrjedhin ujë nën shi
Ah kjo kohë më lëndon…


Të kujtohet puthja e parë
Atëherë ishim në rini
Nën portën me të vjetrit trarë
Dhe atëherë qielli ish gri….

Të kujtohet puthja e parë
Atëherë ishim në rini
Nën portën me të vjetrit trarë
Dhe atëherë qielli ish gri….