Maksi Luçi:Në çatinë e drunjtë


Në çatinë e drunjtë
Të rreshkur nga koha
Me strehëzat që pikojnë
Ra dëbora e parë
Sapo jashtë filloi lloha
Degët e pemëve pikëla lotojnë
Filloi jashtë i ftohti acar…
Afër të ngrohtit oxhak
Ndezur në shpirtin tim
Botën e ngrohtë nis të hap
Nuk kam frik nga asnjë thëllim…

Veriu i ftohtē le të fryje

Copëza dëbore të përplasë mbi xham

Por në shpirtin tim nuk mund të hyjë

Se bir i furtunës

Dhe i sqotës jam…

About Post Author