“Mashtrim masiv” përkthyer nga Irma Kurti


“Mashtrim masiv” përkthyer nga Irma Kurti
Por ti popull, je vërtet kaq budalla?
Kurt Tucholsky

Nuk ka më dialog
midis të dëgjuarit
dhe të folurit
kufijtë
mes të vërtetës dhe mashtrimit
janë fshirë,
ajo që plotësi ishte dikur
është shndërruar në zbrazëti.
Një zbrazëti pa fund.

GERMAIN DROOGENBROODT
Altea, Spanjë
Përktheu në shqip: IRMA KURTI