Mbrëmje Vere-Fatbardha Budini


Mbrëmje Vere.

Rri urtë trishtim dhe sonte falmë qetësi

ty mbrëmje të kërkoj të zbresësh tani.

Freskinë qytetit nëpër rrugë shtrije,

sillu njerëzve paqe,largoji prej mërzie

Turma njerëzish ecin rrugëve të qytetit,

largohen prej vapës,largohen prej stresit.

Trishtim të lëshoje dorën prej meje,

dua qetësi të kem në shpirt dhe larg teje.

Lart drejtë qiellit duart i drejtoj,

Zotit i lutem të na ndihmoj .

Freski prej Tij po kërkoj,

këtë vapë përvëluese prej nesh ta largoj.

Fier/22/7/2023

Albania

Autore: Fatbardha Budini.

Rri urtë trishtim dhe sonte falmë qetësi

ty mbrëmje të kërkoj të zbresësh tani.

Freskinë qytetit nëpër rrugë shtrije,

sillu njerëzve paqe,largoji prej mërzie

Turma njerëzish ecin rrugëve të qytetit,

largohen prej vapës,largohen prej stresit.

Trishtim të lëshoje dorën prej meje,

dua qetësi të kem në shpirt dhe larg teje.

Lart drejtë qiellit duart i drejtoj,

Zotit i lutem të na ndihmoj .

Freski prej Tij po kërkoj,

këtë vapë përvëluese prej nesh ta largoj.

Fier/22/7/2023

Albania

Autore: Fatbardha Budini.

Mbrëmje Vere.

Rri urtë trishtim dhe sonte falmë qetësi

ty mbrëmje të kërkoj të zbresësh tani.

Freskinë qytetit nëpër rrugë shtrije,

sillu njerëzve paqe,largoji prej mërzie

Turma njerëzish ecin rrugëve të qytetit,

largohen prej vapës,largohen prej stresit.

Trishtim të lëshoje dorën prej meje,

dua qetësi të kem në shpirt dhe larg teje.

Lart drejtë qiellit duart i drejtoj,

Zotit i lutem të na ndihmoj .

Freski prej Tij po kërkoj,

këtë vapë përvëluese prej nesh ta largoj.

Fier/22/7/2023

Albania

Autore: Fatbardha Budini.