MË PËLQEN FOLJA NDJEJ


L E F T E R S H O M O

A L D A M E R I N I

MË PËLQEN FOLJA NDJEJ

Më pëlqen folja ndjej

Të ndjesh zhurmën e detit,

Të ndjesh erën e tij

Të ndjesh tingujt e shiut që të lagin buzët

Të ndjesh një penë që lë gjurmë emocionesh mbi një letër të bardhë

Të ndjesh erën e atij që dashuron, t’i

ndjesh zërin dhe ta ndjesh me zemër.

Ndjej është folja e emocioneve, shtrihemi në kurriz të botës dhe e ndjejmë.

Shqipëroi nga italishtja: Lefter Shomo

About Post Author