Mësim i hidhur nga historia ballkanike-Nga Shaban Murati


Mësim i hidhur nga historia ballkanike

Gjithë udhëheqësit e shteteve ballkanike i kërkuan aleatët dhe mbështetësit e shteteve të tyre te fuqitë jashtë Ballkanit. Dhe fituan shumë, duke u zgjeruar pareshtur me territore. Vetëm udhëheqësit e Shqipërisë i kërkuan aleatët dhe mbështetësit e shtetit shqiptar brenda Ballkanit, te Serbia dhe te Greqia. Dhe Shqipëria nuk fitoi asgjë, vetëm humbi popullsi dhe territore, që ia morën “protektorët” e saj ballkanikë