Mirësia-Nexhat Bexheti


Mirësia

Në krahët e një miku,bota qëndron

Në dashurinë tone,shpresat rriten

Në një fjalë të mire,një dorë që ndihmon

Gjenim bukurinë,nëse shikojmë drejtë

Humaniteti është gjuha e jonë e përbashkët

Në të ëndërrojmë,në të shpresojmë me zemër të mbetur

Me një mik të ri,një shtëpi të hapur

Bota jonë rritet,në një frymëzim të përbashkët

Në krahët e mirësisë,zemra gjen kuptim

Në një fjalë të ngrohtë,shpirti rritet lartë

Dorën që jepim,në nevojë të vërtetë

Mbledhim shpresat,në botën tone të bardhë

Nexhat Bexheti