Myzeqe-Arben Velo


Arben Velo

Një dëshirë të fundit kanë buajt

teksa qiej ngarkojnë mbi shpinë

në murana të thyera gjineshtrash

gjejnë historinë…

Baresin ngadalë anës godullës

ku netët buzët nxijnë

me frymën e tyre ujrat

ndezin qirinj yjesh mbi shpinë

Nga brikurorat e tyre

frymon dëshirat një mjegull

këndojnë durimin e buajve

çafkat në xunkthe pa emër

Të bardhën e jetës si qumësht

që buron nga e zeza e llucës,

e kthejnë në kulloshtër perëndimesh

për kotorrët e ditës …