Nazif Laçi-DHE NËXNËSI


Shkruan Nazif Laçi

DHE NËXNËSI

Në vitët e fundit nëpër shkollat e tona kemi një dukuri të shumëtuar, sepse një numër i nëxnësve sillën në mënyrë të patoleruar ndaj mësidhënëve. Kjo dukuri kërkon angazhim të prindërve dhe forcim të rregulloreve dhe ligjit të arsimit nëpër shkollat e t’ona. Nxënësit, duhët ta dinë se janë nxënës dhe për çdo sjellje jashtë normës ndëshkohët. Këtë rend e rregullë duhët ta përkrahin edhe prindërit , nëse e duan shkollën dhe fëmiun e tij. Pa këto kritere shkollat janë në konfuziojnë dhe vështërsi. Pastaj, shkollat t’ona duhët të kenë autonomi të plotë, pa ndikime politike. Është absurde ndikimi i politikës në punët e shkollave, si në përzgjedhjen e kuadrit arimor, mjeteve buxhetore dhe përzirje në rregullorën e shkollës. Ministria e Arsimit, si e vetmia përgjegjëse ka për obligim ta përcjell zhvillimin dhe mirëmbatjën e arsmit.

About Post Author