Nazif Laçi :Lufta e të koruptuarëve dhe të paditurëve për pushtet !!!


Nazif Laçi

Lufta e të koruptuarëve dhe të paditurëve për pushtet !!!

Kosova, që nga para luftës dhe pas është përballur me një luftë të paparë, me grupe njerëzish që angazhohën për pushtet. Objektiv i tyre është: pasurimi individual dhe avanturizmi politik, duke e anashkaluar e varrfëruar interesin nacional dhe shtetit. Krejtë kjo luftë bëhët gjëja në emër të ,, meritave luftarake”, dhe këto merita gjëja ia mundësojnë edhe pushtetin pa kufi. Masat e gjëra të popullit-sovrani në Kosovë është ndërgjegjsuar dhe ngritur në vetëdie, pra po e shiqon dhe vlerërson këto sjellje. Kombi shqiptarë në dy antë e kufirit, e veçmas në Kosovë dëshëronë lider politik të aftë, pa koruptuar dhe vizionarë, që e dojnë kombin dhe shtetin më shumë se interesin vetjak. Shteti i Kosovës, relativisht i ri, por me synim që të arrijë suksese në rriten e zhvillimit të saj, duhet ndjekur shembujt e kombeve të ngritura e të zhvilluar të botës. Padyshim, se këto procese mund dhe din ti qoi përpara vetëm rinia e arsimuar dhe e pa koruptuar, që është edukuar në fryman e patriotizmi nacional. Në proceset demokratike, patjetër duhet ti ipet shansi rinisë sonë të artë, për ta udhëheq shtetin dhe kombin.