Nazif Laçi: Mbledhja e kryesisë së Shoqatës së Shkrimtarëve dhe Krijuesve ,, Ramadan Musliu” në Viti


Mbledhja e kryesisë së Shoqatës së Shkrimtarëve dhe Krijuesve ,, Ramadan Musliu” në Viti

Shkruan Nazif Laçi

Sot, më 9 janar 2022, është mbajtur mbedhja e kryesisë së Shoqatës së Shkrimtarëve dhe Krijuesve ,, Ramadan Musliu” në Viti. Kryetari i shoqatës, Sabit Alidema, paraqiti pikat e rendit të ditës:

1. Raportimi për botimin e librit Antologjia,, Autorët e komunës së Vitisë, nga autori Muzafer Ramiqi, i cili referoi.

2. Paraqitja e programit për Sesionin e të rive krijues të Vitisë ,nga kryetarja e posa zgjedhur Marigona Muja.

3. Zgjedhja e e komisionit për verifikim të punimeve nga krijuesit,mbrenda shoqatës.

4. Dhe përcaktimii i kohës, kur do të promovohet libri i Antologjisë

Të ndryshme

Ishte, referecë e përbashkët, që përkundër pandemisë shoqata të veproi me punën e saj krijuese dhe të nxjirret numri i Revistës të radhës ,, Malli i Shtampës”.

Nga kryesia e SHSHK,, R. Musliu “

në Viti