Nazif Laçi:Kulturë dhe emancipim në shkrime !


Nazif Laçi

Kulturë dhe emancipim në shkrime !

Gjatë, shiqimit, leximit të shkrimeve në portale dhe Facebook, padyshim se ka shkrime të mira dhe me vlerë. Të gjithë krijuesit bëjnë punë të mirë e me vlerë. Çdo shkrim duhet lexuar, vlersuar dhe komentuar, mëvarësishtë nga aftësit e lexuesi. Te ata që komentojnë e kritikojnë shkrimin, është mirë që përafërsishtë me qenë i nivelit të njejtë të shkallës së arsimimit, me atë që ka shkruar. Nëse lexuesi vlerson se një shkrim nuk është në nivel, atëherë kalo, mos e lexo. Por disa ,,lexues ” nuk e kanë hallin e leximit, por e kanë prioritet ofendimin dhe injorancën. Të tillët janë pa kulturë dhe emeancipim, që nuk ia vlen të mirresh fare me ta.. Nëse ndoj shkrim, lexuesi e vlerson se ka të meta, atëherë dera është e hapur, shkruaj më mirë, nëse dinë.. Uroj, që ky reagim, sado pak të reflektoi të lexuesit..me ma pak emancipim e kulturë.

About Post Author