Nazim Hikmet- Këtë natë vjeshte


L E F T E R S H O M O

N A Z I M H I K M ET

KËTË NATË VJESHTE

Κëtë natë vjeshte jam i plotmbushur me fjalët e tua..

Fjalë të përjetshme si koha,

fjalë si materia.

Fjalë të rënda si dora,

shkëndijaflakërruese si yjet, nga kryet e tua nga mishi yt.

Fjalë të ngarkuara me ty;

fjalët e tua, nënë

falët e tua, dashuri

Fjalët e tua , mike.

Ishin të trishta,

të hidhura, të hareshme,

shpresëdhënëse, inkurajuese,

heroike…

Fjalët e tua ishin njerëz.

Shqipëroi : Lefter Shomo K/ 209 tr n.h.α.

About Post Author