Ndale turrin,përbindësh njeri-Violeta Kadriu


Violeta Kadriu

(11 vjeçares së përdhunuar në Kosovë)

Ndale turrin, përbindësh njeri,

a e di se ka Perëndi,

a ke nanë, o a ke motër,

a e ke ndokend që të pret në votër,

m’ përdhunove sot mua, më shkatërrove vëllanë,

më shkatërrove nënën, motrën dhe babanë!

Që nga sot kukulla ime do të qajë,

jam ende e vogël, e kam të vetmen pajë!

Do t’ më dalë zemra prej krahërori,

kur po më prek kjo dorë mizori,

cuclla e qumështit ende mirë s’ më është tharë,

ende nën buzët e mia qeshin dhëmbët e parë!

Ndal e dëgjo këtë përgjërim fëmije,

liro shpirtin nga ky çfrenim çakërdie,

mos më zbath sandalet që sot nëna m’i ka mbathë,

m’ ka ruajtë si sytë, si manare në vathë!

Oh, mos ma shqyej ti sot fustanin,

e kam nga babai, me kordele, ma dogje xhanin,

mos më përdhuno, jo, mos m’ përdhos,

me fytyrë nga toka,

jo, mos m’ plandos!

Sot fëmijërisë dardane i hape varr të ri,

ndale turrin përbindësh-njeri,

faqet e mia për ty janë tepër të buta,

freno turrmonstrumin, ty të nxiftë futa!

Mos më nduk rruzat e mësyshit, në vend floriri,

ende nga buza më rrjedh qumësht gjiri!

Hapu qiell, e vranëso re,

lësho murmurima, mijëra rrufe,

duart tuaja le t’ua ngrijnë,

si çelik të nxehtë le t’ua shkrijnë!

Çjerru qiell e hapu tokë,

mblidh Engjëjt e Drejtësisë Hyjnore kokë më kokë,

dëno ata që i ngrin lotin n’sy një nane,

ata që ia këputën rrezet një hane,

atyre që ia lënduan rrezimin burrëror një dielli,

atyre që ia përdhunuan kaltërsinë këtij Nënqielli!

STOP YOUR POUNCE, O BEASTLY-MAN

(dedicated to a 11 year old girl who was raped in Kosovo, 2022)

Stop your pounce, o beastly-man

don’t you know that there is a God,

don’t you have a mother, a sister

or anyone who waits for you at home?!

You raped me today, you destroyed my brother

you destroyed my mother, sister and father.

From today on my doll will cry unceasingly

I am still small, the doll is my only dowry!

The heart is trying to get out

while your cruel hand is touching me

the pacifier of milk has not dried yet

still inside my mouth smile the first teeth!

Stop and listen to this child’s cry

free the soul from this unceasing tirany,

don’t take off my sandals that my mother put them on,

she has cared for me like her eyes, like the lamb on cottage!

Oh do not tear off my dress today,

my father gave it to me, with ribbon, you burned my soul,

do not rape me, no, do not disecrate

do not push my face to the ground, do not push me!

Today to the Dardan childhood you opened a new grave

stop the pounce, o beastly-man,

my cheeks for you are quite soft

stop your monster behaviour, may you be cursed!

Do not tear off my fate necklace, instead of gold

my lip still flows out bosom’s milk!

O sky open, bring clouds,

bring thunders, thousand of lightning flashes

may they petrify your hands

may they melt them like the stainless steel!

O sky pour down, o earth open!

Gather the angels of divine justice

punish them who iced the tears of a mother

those who cut all the beams of the moon

those who hurt the manliness of the sun

those who raped the blueness under the sky!

VIOLETA KADRIU PODUJEVË, KOSOVË Gusht, 2022

• Përktheu nga shqipja: Ervina Bajrami (vajza).