“Ndërhyrje në tru”, përkthyer nga Irma Kurti


“Ndërhyrje në tru”, përkthyer nga Irma Kurti

Mos i shpyllëzoni pyjet
pa reduktuar më parë
një e nga një
neuronet
tona.

Çfarë pylli, çfarë fare
mund të mbijë atje gjithashtu
në një djerrinë të shkëputur
që dikur ishte një tru?

RAFAEL CARCELÉN (SPANJË)

Përktheu në shqip: IRMA KURTI

Fotografia: Shpyllëzimi © Greenpeace