“Ndryshim”:përkthyer nga Irma Kurti


“Ndryshim” përkthyer

Nga Irma Kurti

“Poet, lexoje poezinë tënde,” i thanë,
“kështu që më në fund bota do të kthehet përmbys
si një kokë nën llambë,
sepse përfundimisht do të shqiptohet ai emër
injoranca e të cilit na verbon.”

Pastaj, ai vetë, duke e hapur librin,
pa që fletët ishin bërë të bardha krejt.

GUY GOFFETTE, Belgjikë (1947)

Përktheu në shqip: IRMA KURTI
Bashkëpunoi: GERMAIN DROOGENBROODT