Ne dimër s’dua të mbetem-Rajo Qoraj


Për mua problem nuk është vjeshta

As gjethet e vdekura mbi pllaje

Për mua problem është vete jeta

Dhe misteri I vdekjes n’mbarim te saj

..

Se Vjeshta mbaron,prapa nuk kthehet

Gjumit te dimrit I futem me vone

Ne pranvere me te tjerët do zgjohem

S’dua ne dimër te mbetem gjithmonë

..

Se pranvera sa do vone do kthehet

Dhe pemët do mbushen përsëri

Veç ringjallja sa vjen e po zbehet

Do me zgjoje dhe këtë radhe nuk e di ?