Në e pafsh dot ëndrrën time-Leonard Pipa


Në e pafsh dot ëndrrën time,

Zjarrin në e mbafsh mbulesë,

Në të zëntë gjumi një thrrime,

Afshi im të bëhet shpresë.

të mbërtheftë furia,

Flokë lëshuara ime e dlirë, Këmbët kur ti djeg avlia

me kalldëm, si në Epir…

Kur të dridhet buzë e kuqe,

Të rreh zemra gjoks shkretin,

Unë aty jam në një degë,

Që ta ndajmë bashkë sikletin.

Trëndafili jam me rrëmba,

Që tund kokën përvëlim,

Në tu shpoftë prapë këmba,

Gjembat janë të trupit tim!

Thuam ëndrr në pafsh vetë,

Nga ditarja hidh shaminë,

Rrugicat do marr përpjetë,

Në e pafsh dot ëndrrën time,

Zjarrin në e mbafsh mbulesë,

Në të zëntë gjumi një thrrime,

Afshi im të bëhet shpresë.

të mbërtheftë furia,

Flokë lëshuara ime e dlirë, Këmbët kur ti djeg avlia

me kalldëm, si në Epir…

Kur të dridhet buzë e kuqe,

Të rreh zemra gjoks shkretin,

Unë aty jam në një degë,

Që ta ndajmë bashkë sikletin.

Trëndafili jam me rrëmba,

Që tund kokën përvëlim,

Në tu shpoftë prapë këmba,

Gjembat janë të trupit tim!

Thuam ëndrr në pafsh vetë,

Nga ditarja hidh shaminë,

Rrugicat do marr përpjetë,

Ta ndajmë me kandar zjarrminë!

Ta ndajmë me kandar zjarrminë!