Në shkencë mund të ketë qëndrime…Nga Kasam Shaqirvela


Nga Kasam Shaqirvela

Në shkencë mund të ketë qëndrime që ndërtohen në bazë të pozicionimit të taboreve studiuese, mund të ketë edhe prova e metoda të reja por nuk ka shkencë të vjetër dhe shkencë të re, shkenca është një sepse ajo buron nga e vërteta dhe e vërteta nuk mund të ndahet në të vërtetën e vjetër dhe në të vërtetën e re. Janë tezat që mund të jenë të vjetra dhe të konfirmohen nga hulumtimet dhe zbulimet më të reja ose të kundërshtohen nga këto duke u hudhur poshtë pjesërisht apo tërësisht por në të njëjtën kohë të zëvendësohen me tezë të re e cila vetvetiu do të ketë nevojë të kajojë të njëjtën procedurë si ajo e vjetra.

© Kas Vela

**

Është e vërtetë që Iliada e Homerit është pellazge sepse në shekullin e 12 para Erës së Re nuk përmenden as Ilirët që janë pasardhës të pellazgëve as helenët poashtu që janë nga trungu pellazg(dhe në përdorim të emrit “helen”, pas “Përmbytjes së Madhe”, siç njihet edhe si “Kataklizmi”) …çdo ngatëresë me termin grek(që është emër i krijuar në shekullin e 19 të E.Re, me prapavijë fetare-politike) është sikur të shohësh ëndrra me sy hapur”.?!