Në sytë e tu-Elisabeta Gockaj


Në sytë e tu

Ne sytë e tu blerimi po hedhe valle

Si shtojzovallet ne livadhe te blertë

Zogjtë ngrenë folën nder degët e paqme

Qe sapo janë mbushur me te njomat gjeth .

Por’si burimet e freskët e te kristaltë

Qe gurgullojnë përherë ëmbëlsisht

Pranvera mantelin e thure te mëndafshtë

Për te mbështjell e mbrojte dashurinë .