Në tempullin e dashurisë sonë-Somdatta Mitra


SOMDATTA MITRA

VENDI: INDIA

TITULLI : NË TEMPULLIN E DASHURISË SONË.

Vestigj i dashurisë sonë,

Janë kryesisht të qartë në inervacionin tonë.

Shprehje të pambaruara

midis kohorteve,

Lidhi ata në dashuri dhe rehati.

Në një kalopsi të tillë preambula e bashkësisë sonë ,

Baladat sporulate të subserviencës batetike.

Fati i dashurisë sonë u ndërthur dhe u qeveris,

Nga hyjnitë e Elysiumit qiellor.

Kur mbështetem në gjoksin tënd për paqe dhe qetësi ,

Sytë e tu shkëlqejnë në heshtje me një buzëqeshje dhe ndjeshmëri.

Me një mbretëri të mirëkuptimit dhe ndërvarësisë sonë,

Emocionet tona luajnë kukafshehti në një shkëlqim.

Shqetësimet për shëndetin dhe ato rekriminime,

Shpesh ngrinin nervat romantike në elacion dallues.

Duke hapur krahët në një dimension të ri ,

Ne fluturojmë në një tokë të largët të fantazisë sonë të përsosmërisë.

Duke i rijetuar ato ditë rinore në një enigmë empireane,

E vlerësoj këtë bashkim për karishmën tënde.

Ajo prekje e thjeshtë që pasioni i këndshëm,

Buzëqeshja jote e bukur lartëson adhurimin tim në një përkushtim.