Në u venitsha-Berzat Sadiki


NË U VENITSHA

Në u venitsha,

fjala do të mbetet përgjithmonë e re.

Ato lule nëpër vargje, po edhe ti, engjëllore,

nuk do të ndërroni moshë dhe bukuri.

Buzëqeshjet do të mbeten pranvera.

Në u venitsha,

shpresa do të mbetet në vargje,

e fuqishme, e rrëmbyeshme,

për ty.

Elsa, je helmi im!

Në u venitsha,

në ëndrra do të helmohem me ty.

Kur nuk do t’i kem ëndërrat,

nuk do të jesh më në mua.

Do të fikemi të dy tok.

Atëherë do të jem i mundur.