Nënave-Aërdita Hadaj


Nënave

Sot në…. ditën… tuaj
Një urim…për…ju…e
kam….Për ju,nëna të
dashura…………kudo
ndodheni anë…..dhe
mbanë……………….!!!
@@@
Të shkruash….për ju,
mbretereshat….tona
As bilotekat e botës
s’do…mjaftonin…për
t’i mbushur…… librat
me fjalët……….më të bukura…..në….poezi
për ju, moj “Heroina”
@@@
Ju jeni aq të çmuara, sa….më…..s’ka……Sa dhe….diamanti….më
i çmuar…..në……botë e….zbehu……ngjyrën kur….ju…. pa……….!!!
@@@
Në shpirt…..pranverë
ju mbani……..zemërn
hoje mjalti, mbushur
plot. Nga……..nektari
i…luleve të sajë, goja juaj….sheqer…..nxjer
për…jetë….e…..mote.
@@@
S’ka, si….nënat…..në dynja….të…..kërkosh qellin…..dhe….tokën.
Ato….zoti…i……bekoi
për….t’a…..zbukuruar
botën………………….!!!
@@@
Sa uji….kanë….detet.
Grimca…shkretëtirat
Aq……..urime………ju
percjell…nga…zemra
sot…gjithë”NENAVE”
zemër…… mira…….!!!