Nëpër misër, nëpër grurë…Vladimir Bizhga


Nëpër misër, nëpër grurë…

E moj e bukur gjitonë,

Emi Arbëror..

U keni erdhur

Nde dite te tatës.

Ore o, tu ve u një faje,

Është glua ynë…

Qre pse kam burrinë nga dhite,

Ore u, meta ne grikë te shtrungës

Te skaris edhe dhite,

Dlemet ikën deteve e steresë,

U e plaka, rri e klja

Nani tu mësoi ,nipave arbërisht.

Jeni mire atje,

U do gëzohem shumë,

Ne dhe te tatës do vij.

U deftoia,

Skeshem te haj.

Ce faji do hamë sonte…

Ore kam fasueze me kripe..

Por ata. S, pyesin shume,

Ne grikë te pushkës

na vunë.

Ca vite me prapa

Ujku është ujk.

… neper misre, neper grurë…

Poezi me glu te arbërishtes, lad bizhga@

Nga përrallat e tatës…

Athine, me lagjen plake.