Një foto e Kryqit të Kuq Amerikan e vitit 1920 n që bart këtë diçiturë : “Dy flamuj, shqiptarët nuk do t’i harrojnë kurrë


4 tetor 1921 – 4 Tetor 2021 .

Një shekull në shërbim100 vjet .

Një foto e Kryqit të Kuq Amerikan e vitit 1920 nxjerrë nga arkivat e kohës dhe që bart këtë diçiturë : “Dy flamuj, shqiptarët nuk do t’i harrojnë kurrë. Flamuri amerikan dhe emblema e Kryqit të Kuq Amerikan mund të shikohem duke u valëvitur nga njëri cep në cepin tjetër të Shqipërisë. Në të djathtë është Dr. Lloyd W. Brooke nga Portland, Oreg. Drejtor i spitalit të Tiranës kur ai menaxhohej nga Kryqi i Kuq Amerikan. Me shumë gjasa, kjo është godina ku ishte vendosur misioni i Kryqit të Kuq Amerikan në Tiranë, diku pranë Hotel Internacional, pranë qendrës së Tiranës.Foto e publikuar në janar 1920 – Kryqi i Kuq Amerikan – Tiranë – Shqipëri.

Two flags Albanians will never forget. Old Glory and the American Red Cross emblem can be seen flying from one end of Albania to the other. At the extreme right is Dr. Lloyd W. Brooke of Portland, Oreg. Director of the Tirana Hospital.Published January 1920 – American Red Cross – Albania-Tirana Shiko më pak

About Post Author