Një harresë e vogël-Florentina Skendaj


Florentina Skendaj

Parfumuan gushèt,

jastèkèt parfumuan ,

pèr prehje dhe ndjellje .

Harruan tè lajnè gojèt

dhe shkaktuan vjellje !

~

Bèrèsi

TRU e NDER pèrfund honit ,

e trup zhgalurin ,

tund e shkund palestrave ,

e nè tè vjedhurèn PLLAJÈ

. .

( tundu e shkundu,

moj lofatè ,

nisèn burrat,

t’i kalojnè gratè . . .)

Hip e zbrit

e vèrtitesh de- lirit . . . . . . . !

Kurajo tè madhe ke ,

veten pèr ç’trim,

mban . . . . . !?

HUNDA ,

shumè u ngreh,

po kèrkon,

ha,ha- nè . ….. .!

. . .

Ndŕruan kohèt,

vanè….!

E drejta e autores e rezervuarè !