Një nënë lënë në harrese…nënë Drita-Fatbardha Zirka Menaj


Një nënë e vetme, Një nënë pa fëmijë

E lënë në harres,jeton në varfëri !

E braktisur në një kasolle, që duket si” haur”

Bashkia ku është; Shteti ç’farë pret..?

Të vinë votimet, njëherë në 4 vjetë

Atherë kujtohen, ti çojnë një thesë mjellë

Ju institucione dhe organizata humane

Solidarizohuni,ndihmoni, k’të nënë të mjerë

Ju pushtetarë dhe ju o qeverritarë

A’keni prindër, nëna ,a’keni baballarë…!?

Pritët, një gazetarë të nëna të shkonte..

T’a nxirrte në lajme, dhe në televizorë.

Juve t’ju kujtonte se aty në një “kasolle “

Një nënë e vetme,në mjerim jetonte!

Dëgjoni nënë Dritën… Fjalët që thotë-:

A’ju prekin; A’ju rrjedhë në venat akoma gjakë..!?

Ushqimi…Bukë e gjellë për të,është vetëm një mollë

Që gjitonja ja jepë … shkon përditë e ndihmon

Të ngrohet.. Drutë i kursen ,një nga një, i numeron

Një dru vendos në sobë,në darkë vetëm, më mjafton

Drita nuk ka, ja kanë prerë, në errësirë !

Pret të dali djelli ,të hapi dritare e dyer

Kërkon të shikoj pak dritë ,”në k’të skëterrë “

Solidarizohuni ndihmoni, me çfarë të keni mundësi

Bëhuni burim shprese, për këtë nënë !

Dhe për ata njerëz në nevojë… NJOFTONI..

Dëgjoni zërin e shpirtit që kumbon

Është një Zot, që të mirat nuk i harron..