Një tufë me trëndafila-Aferdita Selishtaj


Një tufë me trëndafila

Një tufë me trëndafila

Unë i mblodha me mallë

Gjëmba kishin shumë

Po unë, as një nuk mora

As një gjëmbë nuk mora

Dorën, ma ruajtën

Se unë ata i mblodha

Për ty moj nëna ime

I mblodha me mallë

Dhe me lotë në sy

Se malli më ka marë

Shumë për ty moj nënë

Buqet unë do ti bëjë

Dhe dy tri fjalë du themë

Du japë një përqafim

Me një zogë nëna, te ty unë do ti nisë

Të nxjerrësh mallin nënë

Që aq shumë të mundon

Të fshish lotët e mi

Që brënda do ti gjeshë

Dhe zogun kthema prapë

Te unë moj nënë të vijë

Të më sjellë erën tënde

Dhe mallin që ti ke

Mallkuar qoftë kurbeti

Na ndau për së gjalli

Shpirtin na këpute

Dhe zemrën na i dogje.