Njëra është për ty-Berzat Sadiki


NJËRA ËSHTË PËR TY

E keqja është shija e së bukurës,

por e ndaluar.

E kaqja është

ana e kundërt e së mirës,

që është kushti për të jetuar.

E mira është lule,

e keqja është drapri prerës i saj.

E keqja dhe e mira janë vrasëse –

e mira e vret të keqen,

e keqja e vret të mirën.

Pa të keqen, si dita pa diell,

pa të mirën, si trupi i vdekur.

Zoti e di më së miri

pse e krijoi parajsën,

pse e krijoi ferrin.

E keqja është dritë.

Dritë nga duket mirësia.

Mirësia është dritë.

Dritë mbi smirën.

E keqja dhe e mira ndriçojnë.

Ndriçojnë për ta parë njëra-tjetrën,

që jeta të jetë e dukshme.

Të dyja janë për baraspeshë.

Për të mos rënë në zjarr.

Për të mos rënë në lule.

E mira dhe e keqja

nuk janë të dyja tuat!

Vetëm njëra është për ty.

3Miranda Troci Derti dhe 2 të tjerë