NJERËZIT, DASHURIA, GJERAT DHE KAOS


Nga faqja Procesi Evolucionar Mendor

1) Njerëzit ekzistojnë për të kuptuar mënyrën se si krijohet realiteti, pra mënyra sesi formësohet e vërteta. Njerëzit nuk ekzistojnë për të thënë se cila është dëshira e tyre për të mirën, të drejtën dhe superioren, cila është dëshira e tyre për të dashur dhe për t’u dashur. Kjo për arsyen e thjeshtë dhe të vetëkuptueshme që thotë se procesi evolucionar – mendor që gjithmonë formëson realitetin, procesi që na krijoi së bashku me gjithçka që ekziston, nuk është bërë nga dashuria apo dëshirat tona, as nga pikëpamjet idealiste të Dalai Lama apo kushdo për të mirën e të drejtës dhe të eprorit.

2) Gjërat ekzistojnë për të përmbushur nevojat dhe dëshirat e njerëzve dhe në masën që nevojat dhe dëshirat e njerëzve përputhen me atë që përcaktohet nga procesi evolucionar – mendor i cili gjithmonë formëson realitetin atëherë gjërat kanë një marrëdhënie të mirë me njerëzit dhe realitetin.

3) Njerëzit ekzistojnë për të kuptuar se si krijohet realiteti dhe si formësohet e vërteta. Njerëzit nuk ekzistojnë për të thënë se çfarë është e drejtë dhe superiore dëshira e tyre për të mirë, dëshira e tyre për të dashur dhe për t’u dashur. Kjo sepse procesi mendor evolucionar që ka formësuar gjithmonë realitetin, i cili na krijoi së bashku me gjithçka që ekziston, nuk është bërë nga dashuria apo dëshira jonë.

Bota është në kaos sepse ne nuk e kuptojmë se mendja jonë funksionon në bazë të nevojave dhe dëshirave tona, në bazë të asaj që të gjithë mendojnë se janë të drejta dhe superiore, ndërsa procesi evolucionar – mendor që gjithmonë formëson realitetin nuk na ka pyetur dhe nuk do të na pyesë kurrë se çfarë është e mirë e drejtë dhe superiore. Kaosi ekziston sepse ne nuk mund të perceptojmë dhe të vëmë në praktikë fakte te thjeshta të dukshme dhe të vetëkuptueshme që vlejnë gjithmonë, si për shembull fakti që realiteti nuk përbëhet nga nevojat dhe dëshirat tona ose nga besimet dhe pikëpamjet tona idealiste.

Situata nuk mund të përmirësohet kur kërkojmë që realiteti të përputhet me nevojat dhe dëshirat tona ose besimet dhe pikëpamjet tona idealiste. Situata do të përmirësohet kur të gjitha këto t’i bëjmë për t’iu përshtatur asaj që përkufizohet nga procesi evolucionar – mendor i cili gjithmonë formëson realitetin.

Bota është në kaos sepse ne nuk e kuptojmë se mendja jonë funksionon në bazë të nevojave dhe dëshirave tona, në bazë të asaj që secili prej nesh e konsideron të mirë dhe superiore, në një kohë kur një proces evolucionar – mendor që gjithmonë formëson. realiteti asnjëherë nuk na ka pyetur dhe as nuk do të na pyesë se çfarë është e mirë e drejtë dhe e lartë për të vepruar në përputhje me rrethanat. Supozoni se po ta kishte bërë këtë, realiteti do të ishte çmendur, sepse deri më sot nuk kemi rënë dakord në mënyrë universale dhe të vendosur se çfarë saktësisht është e mirë, e drejtë dhe superiore.

Kaosi ekziston sepse ne nuk mund të perceptojmë dhe të vëmë në praktikë fakte thjesht të dukshme dhe të vetëkuptueshme që vlejnë gjithmonë, si për shembull fakti që realiteti nuk përbëhet nga nevojat dhe dëshirat tona ose nga besimet dhe pikëpamjet tona idealiste. Situata nuk mund të përmirësohet kur i kërkojmë realitetit të përputhet ose me nevojat dhe dëshirat tona të ndryshme kontradiktore dhe shpesh plotësisht joreale, ose besimet tona relative dhe pikëpamjet idealiste, në vend që t’i përshtatim të gjitha me atë që e dikton evolucioni – një proces mendor që gjithmonë formëson realitetin .