Njeriu i të gjitha ose asgjë. Dy llojet e maximalismit


·  ·  ·  · 

Procesi Evolucionar Mendor

NJERIU I TË GJITHA ose ASGJË. DY LLOJET E MAXIMALISMIT

Nuk është njeriu i të gjitha ose asgjë nga dëshirat dhe besimet e tij. Ai që beson se të gjitha dëshirat e tij duhet të plotësohen dhe të gjitha besimet e tij duhet të konfirmohen.

Ekziston edhe njeriu i gjithçkaje ose asgjëje bazuar në të dhënat që janë gjithmonë të vlefshme, pra njeriu i gjithçkaje ose asgjëje bazuar në të dhënat që na mbështesin për të kuptuar realitetin dhe të vërtetën.

Maksimalizmi që ka të bëjë me përmbushjen e të gjitha dëshirave tona dhe afirmimin e të gjitha bindjeve tona është maksimalizmi i irracionalitetit dhe mjerimit.

A mund të quhet maksimalizëm mentaliteti eksplorues dhe evolucionar që na çon drejt kuptimit të një pjese në rritje të realitetit dhe të vërtetës? A mund ta quani maksimalizëm pragmatizmin transcendental? Nuk ka paranojë më të madhe sesa të karakterizosh një maksimalist kur të thërret të hetosh dhe të evoluosh, kur të thërret në reduktimin e dokumentuar dhe sistematik të besimeve dhe pikëpamjeve të tua joreale.

Ky njeri nga gjithçka ose asgjë është njeriu që eksploron dhe i qaset realitetit në një mënyrë transcendentale, ai është njeriu që jeton për të eksploruar dhe zbuluar aspekte të realitetit të pafund. Ai është njeriu që bashkon njerëzit sepse në mënyrë të dokumentuar redukton besimet dhe pikëpamjet e tyre joreale. Ai mbështet njerëzit të dokumentojnë atë që besojnë dhe ky dokumentacion ndodh përmes të dhënave që ne të gjithë e pranojmë se janë gjithmonë të vlefshme. Pra i bashkon njerëzit në mënyrë realiste dhe jo emocionale. Nuk u thotë atyre të duan të bashkohen. Ai u thotë atyre të bashkohen në një mënyrë që mishëron pragmatizmin transcendental. Bashkohuni duke kuptuar aspektet e realitetit të pafund. Bashkohuni me njëri-tjetrin dhe me vetë realitetin duke reduktuar besimet dhe pikëpamjet tuaja joreale, të cilat ekzistojnë sepse po përpiqeni të përmbushni nevojat dhe dëshirat tuaja të ndryshme kontradiktore dhe shpesh krejtësisht joreale. Ai u thotë njerëzve të tjerë se kur nuk llogaritni deri në çfarë mase nevojat dhe dëshirat tuaja janë në përputhje me të dhënat që zbatohen gjithmonë – të cilat janë të dhënat përmes të cilave ne perceptojmë realitetin dhe të vërtetën – kjo është pikërisht mënyra për ta kuptuar atë, realiteti është shkak i irracionalitetit dhe mjerimit.

Ky njeri i gjithçkaje ose i asgjëje nuk i ngjan asgjëje veçse njeriu i të gjitha ose i asgjësë i dëshirave dhe besimeve. Dhe ai nuk është asgjë si ky njeri tjetër i njohur për të gjithë ne, i cili kërkon të përmbushë të gjitha dëshirat e tij dhe të ripohojë të gjitha bindjet e tij, sepse ai është në gjendje t’u shpjegojë të tjerëve se ka të dhëna që janë gjithmonë të vlefshme dhe se këto të dhëna ia vlen të udhëzohen në vend të dëshirave dhe besimeve tona të ndryshme të larmishme kontradiktore dhe shpesh krejtësisht joreale. Ky njeri është në gjendje të shpjegojë të dukshmen dhe e dukshme është se realiteti nuk përbëhet nga dallime të ndryshme nga dëshirat dhe pikëpamjet e njerëzve, kontradiktore dhe shpesh krejtësisht joreale.

Disa do të kuptojnë se ndjeshmëria fleksibël është e preferueshme për t’u dhënë kohë të shumtëve për të kuptuar se ka të dhëna që janë gjithmonë të vlefshme, të dhëna që përbëjnë ligjin, si dhe vlerën e tyre të madhe. Kjo do të thotë, shumë njerëz në jetën e tyre besojnë se ndjeshmëria fleksibël do të sjellë rezultate më të mira sesa ajo që sjell njeriun e të gjitha ose asgjë të ligjit, njeriun që këmbëngul pa pushim për të kuptuar dhe zbatuar procesin që mbështet zhvillimin tonë mendor.

A e dini se çfarë do të thotë empati fleksibël? Do të thotë mungesë e të menduarit strategjik. Mendjet e njerëzve që nga koha kur jemi shfaqur në Tokë e deri më sot funksionojnë në bazë të dëshirës dhe anasjelltas. Kur fillon diçka të rëndësishme, siç është ndryshimi i mënyrës së funksionimit të mendjes njerëzore, d.m.th., bërja e mendjes njerëzore të funksionojë bazuar në të dhëna që janë gjithmonë të vlefshme, atëherë ju kërkoni të gjeni ata që kanë një strukturë mendore dhe që janë të sinqertë me veten e tyre. . Më pas kërkon të gjesh të gjithë ata që janë në gjendje të kuptojnë vlerën dhe këndvështrimin e të dhënave që janë gjithmonë të vlefshme, ata që janë në gjendje t’i zbatojnë ato dhe që mund ta bëjnë të thjeshtë dhe të vetëkuptueshme, të kuptueshme për të tjerët. Pra, ata me të cilët meritoni të merreni, ata që do të jenë ata që do të përhapin më pas këtë mënyrë të re të perceptimit të realitetit, nuk do t’i gjeni përmes empatisë. Ata nuk kanë nevojë për ndjeshmëri, kanë nevojë vetëm për dokumentacionin.

Nëse mendësia juaj është krijuar për të punuar me ndjeshmëri fleksibël, nuk mund të funksionojë komunikimi i pastër që ju afron me njerëzit që janë të organizuar mendërisht dhe të sinqertë me veten e tyre. Me ndjeshmërinë tuaj fleksibël do të lundroni, do merreni me të gjithë që keni përballë, nuk do komunikoni me qartësi dhe prerje që në fillim për të kuptuar se çfarë mund të perceptojë dhe çfarë mund të bëjë. Janë ndryshimet vendimtare të mentalitetit që nevojiten për të kaluar nga mënyra e dëshirueshme dhe e kundërta e të menduarit në mënyrën hulumtuese dhe evolucionare, në mënyrën e të menduarit që na mbështet të evoluojmë mendërisht. Të gjitha këto ndryshime janë vetëm jetike dhe ia vlen t’i quani ato. Kushdo që i karakterizon si maksimalistë është sepse nuk dëshiron të eksplorojë dhe evoluojë, është sepse dëshiron të mbajë atë që është mësuar dhe atë që beson.

About Post Author