“Nuk i mbaj mëri botës”:Klodi Kadillari


«Nuk i mbaj mëri botës»

Nuk i mbaj mëri botës
Se drejtimin e rrugës time e njoh mire
Nuk i mbaj mëri mëkatarëve
Edhe pse mbi mua gjithë mëkatet e botës i derdhën
Duke u vetkënaqur nga epshet e tyre të dala
Si spermatozoidët e pafuqishëm për të trashëguar pasardhës.
Nuk i mbaj mëri mëkatit që si pjella e djallit tek unë përplaset
Nuk i mbaj mëri askujt sepse nuk kam kohë të ligështoj zemrën
Dhe nuk kam kohë të bëhem bashkëudhëtarja e juaja.

Poesia «Non porto rancore verso il mondo»

Non porto rancore verso il mondo
e conosco bene la direzione della mia strada.
Non porto rancore verso i peccatori,
anche se tutti i peccati del mondo si sono riversati su di me
Piacere a se stessi dalle loro concupiscenze simili allo sperma,
incapace di lasciare la prole.
Non serbo rancore contro il peccato che come la progenie del diavolo in me si schianta!
Non porto rancore a nessuno perché non ho tempo per perdermi d’animo
e non ho tempo per essere complice nel tuo viaggio nel peccato!

About Post Author