Nuk shkruaj dot…Ildije Xhemali


NUK SHKRUAJ DOT. . . .

(Duke dëgjuar një recitim të ndjerë për dashurinë)

Nuk shkruaj dot

për dashurinë

që, kur ta lexosh,

për së dyti, rininë,

ta kujtosh,

ta rijetosh.

Se dashuria ime,

edhe pse e bukur,

ka fytyrën e nënës time

të merakosur,

pa kohë të rrudhosur

më dysh e palosur

nga pesha e jetës.

Se dashuria ime

ka mungesën e babait

pa fytyrë

pa kujtime

pa përkëdhelje

munguar ëmbëlsija

e fjalës “BABA”.

Se dashuria ime

s’pati

s’e njohu fytyrën e çiltër

të moshës së pafajëshme

por i kapërceu fazat

si shkencëtari në laborator shpejton pjekjen e frutit.

Se dashuria ime

pati një fytyrë

fytyrën e përgjegjësisë:

të bijës ,

të bashkëshortes,

të nënës,

e bindur

se gjithçka i takon

e përgjysmuar

në këtë jetë.

EDHE DASHURIA.

Nga përmbledhja

“NJË NGA JU”