O njeri rob i vetvehtës!Sami Arifi


Shkruan: Sami ARIFI
O njeri rob i vetvehtës!
O njeri përse bëhesh rob i dëgjimit?!

kur ke veshtë

! Përse bëhesh rob i të pamunit?

! kur ke sytë!

Perse bëhesh rob i të prekurit?!

kur ke duart!

Përse bëhesh rob i ndotësirave?!

kur ke të nuhaturit!

Përse bëhesh rob i shijes?!

kur ke gjuhën!

Përse bëhesh rob i mosdijes?!

kur ke mendjen!
O njeri zotëroj këto të mira që Perëndia t’i dhuroj!

dëgjo! shiko! prek! nuhat! shijo! mendo!
Shfrytëzo të gjitha këto që i ke shpërbëlim nga Perëndia!

mbytë robërinë! fito lirinë!