Odhisseas Elitis-Nga: ” R-të e dashurisë” Gushti-Shqipëroi:Lefter Shomo


LEFTER SHOMO

ODHISSEAS ELITIS

NGA: ” R-të e dashurisë” GUSHTI

Ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Muaji gusht po lahej mes t’ yjeve

ndriçim

Kullonte yje mjekr’ e tij, yje dhe jaseminë.

O muaj gusht dhe Perëndi tek ti vimë e betohemi

Prapë në shkëmb edhe ngamot t’ na gjejë të përqafohemi.

Nga Virgjëresha te Akrepi do të qepim fill t’ artë

Në shënjë mirënjohje për ty të ndezim kryq detar.

Muaji gusht po lahej me t’yjeve ndriçim

Kullonte yje mjekr’ e tij , yje dhe jaseminë.

Shqipëroi nga origjinali : Lefter Shomo trK/ 468 o.e.g.