Pasuria e sigurt-Fali Ndreka


Author: Fali Ndreka

Tema: Pasuria e sigurt

Dt: 23.08.2023

ITALIA

Për të mbledhur pasuri

që nuk vyshket,

as nuk ndryshket!

As nuk shpërbëhet, as nuk thahet,

As nuk vesh,

As nuk hahet.

Një pasuri që

Nuk besoj se ka.

Që askush nuk mund ta arrijë

As mushkat nuk e hanë.

Dhe vlen më shumë

se ari.

Një pasuri e pastër,

një pasuri e sigurt,

Një thesar qiellor,

Që nuk mbulon me turp.

Jeta është e shkurtër,

por zemra duhet të

të lulëzosh në paqe,

Që nga lulet e drejtësisë,

Shkëlqeni për ne

në ballë në sy e faqe.

U ngrita në paqe.

Në paqe fola.

Dritë, forcë dhe jetë,

Veçse aty i gjeta.

Nëse nuk i beson atij kërkon luftë,

ç’pret mendja,

Për të shkatërruar gjithçka,

Dhe zemra jote digjet shumë.

Le të punojmë për paqen,

dhe mos ta presim fatin,

Se paqja është hyjnore,

Ajo vjen lart.