Për Nënën:Nexhat Bexheti


Këtu largë, nga vendlindja

Pranova diçka që se pritja

Një shami të nënës

Sikur i’a muar dritën hënës

Shkëlqente si mbi ujë deti

Dritën i’a muar edhe diellit

Vetëm nëna s’më haron

Nga unë mendë si largon

Nënë diçka më kafshon

S’kamja më tradhton

A harohet ai emër

Nënë të kam në zemër

Sa e sa lotë  kam derdhë

Një nga një i kam mbledhë

Per ty si tespi qelibari

Duke i numrua,t’ët shuhet malli

Do të marë guxim nje ditë

Nga këtu kam me ikë

Se për stoli  dhe hekura

Nuk jetohet me zemra te djegura