Për poetët ska kufi-Godo Mehmetaj


Për poetët ska kufi

shkruajnë për male e dete

poezi hedhin në erë

si lulet që sjell pranvera

Poetët nuk kanë ngjyre

ata shkruajnë për dashuri

shkruajnë për jetën e bukur

shkruajnë për paqe e lumturi

Te poetët s,ka rracizëm

ata shpërndajnë mirësi

e kërkojne jetën të qeshur

në sytë te cdo fëmi

Poetët flasin me penë.

në tërë botën anë e mbanë

nëpër shkrime gjëjnë vetëm

nëpër breza gjurëm lanë.