Për rrëshqitjen në akull-Ligor Stafa


Është një shesh i akullt që të mbërthen

me duart e tij te ftohta, shesh i akullt,

ku ti je një mundim që ndjek mënyrën

se si hapet një portë e kristaltë,

ku ti je një disk për tekat e natyrshme,

një pëshpëritje mes pëshpëritjeve

për rrëshqitjen, për mosrrëshqitjen.

Është më pas një udhërrëfyes

për lëvizje të përkryera,

një përqafim i egër

dhe një përqafim i akullt,

pritja për një zgjidhje,

por edhe një ankth që përvidhet netëve

për rrëshqitjen, për mosrrëshqitjen.

Në këtë përzierje lëvizjesh, pritjesh,

ankthesh dikush shkon

duke imituar përbindëshin e tërhequr,

duke iu shmangur lornjetëve të bezdisshëm,

që fiksojnë ca imazhe

për rrëshqitjen, për mosrrëshqitjen,

ku edhe magjia e këpucëve magjike

prishet.

– Ligor Stafa

* * *

FOR SLIPPING ON ICE

It’s an icy square that envelops you

With its cold hands, an icy square,

Where you are a struggle following the way

Of how a crystal door opens,

Where you are a disc for natural slides,

A whisper amidst whispers

For slipping, for not slipping.

Then it’s a guide

To perfect movements,

A wild embrace

And an icy embrace,

Waiting for a solution,

But also an anxiety that creeps into the nights

For slipping, for not slipping.

In this mixture of movements, of delays,

Of anxieties, someone goes

Imitating the withdrawn monster,

Avoiding the annoying lorgnettes

That capture some images

For slipping, for not slipping,

Where even the magic of magical shoes

Is broken.

– Translated from Albanian to English by Ukë ZENEL Buçpapaj

Mund të jetë një imazh i 2 persona dhe Stari Most

Shiko statistikat

Mbulimi i postimit: 92

Të gjitha reagimet:

2Petrit Qori dhe Hajriz Fazliu