Pesha e fjalës-Ildije Xhemali


PESHA E FJALËS

(Fjala si ligj)

Fjala,

të barartë peshën

nuk e ka

edhe kur peshohet

tek e njëjta peshore,

e dalë nga goja ime

e dalë nga”im vëlla”.

Secili nga ne

beson peshoren e tij

dhe e njëjta fjalë

nga imja gojë dalë

e dalë nga “im vëlla.”

nuk peshon njëlloj.

Zihemi, grindemi

“Fjala ime

rëndon më shumë.”

Në s’u kuptuam

ushtron dhe dhunë.

se ka fuqi

dhe s’njeh njerëzi.

Se është i fortë,

se ka pasuri

për të tijnë interes

të shtrydh,

të mbyt

të vdes,

gjak e nder i shet.

Normë e traditë

nuk respekton

ligjin e shkel,

brutalisht i thotë:”lk!”

Pa siguruar “një peshore”

fjalën, drejt ta peshojë,

më kot lodhemi,

më kot ndërtojmë.