Pikon lot  dhe vargu-Godo Mehmetaj


Lajmi morì dhenë

në detyrë të vranë

ke rënë për Atdhen

ke rënë për vatanë.

Sa filloj të shkruaj

lotë më pikon vargu

ke rënë sì heroi

o Afrim Bonjaku

Armiku të vrau

që ju thaftë dora

të këndon kombi

të këndon dhe Vlora.

Gjërprinjtë zvarranik

kafshojnë dhe helmojnë

po’ zogjtë e shqiponjës

lartë do fluturojnë.

Mbi gjakun që derdhe

do të mbijnë lule

se kombi Shqiptar

kurrë s,do përkulet.