Planeti tokë-Fatmir Pushi


FATMIR PUSHI

Jeta fluturon në autostradë,

Nga dashuria në dashuri,

Një pjesë e planetit e pasur,

Pjesa më e madhe vuan uri !….

Thëngjilli po shuhet në gropë,

Si flaka …………………..e qiririt

Një pjesë e planetit jetojnë në agim !..

Pjesa më e shumtë jeton në errësirë ?..

Mendoj ……mendoj …..mendoj !..

Dhe asgjë nga kjo botë s’kuptoj,

Një pjesë e planetit në “diell,”

Pjesa më e madhe në “dëbor.”

Jemi për reflektime të thella,

Dhe mirënjohës ndaj fatit,

Të dy palët ………kemi “zemra “,

Ky është …….gabimi aqitekut.