Plis i bardhë-Jashar H Selmanaj


1.

Betej e mbijetesës

E kodër e gjveshur

Ah, vend i shpresës

Leshi më u veshur.

2.

Plisi i bardh mbi kokë

Jelek e Tirqi më gajtana

U prodhuan nga kjo tokë

Shqipet rrufe, sikur zana.

3.

Tregu i mbushur më lesh

Ah, dikur ishte përplotë

Koha e bëri të pa pesh

Nuk punohet fare sotë.

4.

Moti e stina ndryshon

Jetesa egër e s’kishte

Tregu e çdo gjë pushon

Krenari, por varfëri ishte.